Een kortere time-to-market voor Multipharma door gebruik van Akeneo PIM

België

Akeneo

SAP, Google shopping, Akeneo PIM

Integraties

APB, IMS, Medipim, SAP, Salesforce Commerce Cloud, Google Shopping Feed

Bezoek Multipharma

Wie is Multipharma?

Multipharma versterkt de rol van de apotheker in de gezondheidszorg, adviseert haar en blijft inzetten op het verbeteren van haar diensten.  Het stelt haar klanten centraal, steunend op de kracht van haar netwerk van 270 apotheken en de synergie van haar 1700 personeelsleden.

Naast de eigen apotheken levert Multipharma ook producten aan B2B-klanten vanuit een eigen grootdistributie magazijn.

Databeheer uitdagingen bij Multipharma

Vorige oplossingen kampten met verschillende problematieken waaronder zwakke  performantie,  het ontbreken van oplossingen voor specifieke vragen, een ontoereikende gebruiksvriendelijkheid van de User Interface…

Daarbovenop was het zeer moeilijk om fouten en andere problemen in de processtroom op te sporen en te registreren. Multipharma ging op zoek naar een applicatie (gecentraliseerde SSOT) waar ze hun productaanbod centraal kon beheren en filteren.

Waarom Akeneo PIM voor Multipharma?

Multipharma was op zoek naar een gebruiksvriendelijke en centrale oplossing, een vraagstuk waarop Akeneo PIM meer dan voldoende antwoord biedt. Daarnaast waren het open-source karakter en de garantie van kwalitatieve data belangrijke surplussen.

Het traject

Allereerst werd opgelijst welke producten zouden worden toegevoegd aan het productaanbod. Vervolgens werd het automatisch ophalen van de nodige externe informatie (marketing, logistiek…) geïmplementeerd. We voerden een honderdtal regels in die helpen om standaard/afgeleide waarden in te stellen, tekstuele waarden te transformeren of samen te voegen, marges te berekenen, toekomstige prijzen op het juiste moment te activeren…

Sinds de komst van Akeneo PIM kunnen MDM en ECOM binnen één PIM applicatie samenwerken om tot optimale productbelevingen te komen. Akeneo EE’s rechtenbeheer speelde hier een belangrijke rol.

De huidige stand van zaken

Wat geautomatiseerd kon worden, werd geautomatiseerd. Het MDM-team kan zich voortaan toespitsen op het creëren van nieuwe producten en kan zich focussen op het ondersteunen van de apotheken. Het ECOM-team legt zich vandaag toe op content creatie zonder de intellectuele rechten te moeten delen met concurrenten, wat voordien wel het geval was.

Induxx Akeneo Bundels

We implementeerden een Supplier/price bundel. Deze maakt de import van leveranciersgegevens makkelijker en berekent vooraf de prijsverschillen en marges tussen huidige en nieuwe gegevens ter validatie. Zo worden grote verschillen/afwijkingen tijdig opgemerkt en gefilterd.

Daarnaast voegden we onze Google sheet bundel toe. Deze maakt het kopiëren en plakken van datavelden mogelijk waarbij alle gegevens gevalideerd worden via Akeneo’s systematiek. Kortom, vereenvoudigt deze bundel de verrijking van productgegevens.

Onze Mapping bundel bewerkt dagelijks gegenereerde exportdocumenten. Labels toevoegen voor categorieën/opties, overbodige kolommen verwijderen, waarden transformeren, extra filters gebruiken… is vandaag makkelijk zelf te beheren en gebeurt eens ingericht automatisch.

Tenslotte voegden we een Attribuut specifieke delta product export optie toe. Deze verzekert dat enkel wijzigingen – met zelf gespecificeerde product eigenschappen – worden geëxporteerd.

Concrete wins voor Multipharma

Een rechtstreeks gevolg van Akeneo’s compleetheidssysteem, productoverzicht en beheermogelijkheden, is dat producten vandaag sneller beschikbaar zijn.

Daarnaast verzamelt het ECOM-team, op semiautomatische manier, de nodige externe informatie en kan het een ‘publiceer op website’ status definiëren. Beiden dragen bij tot een kortere time-to-market.

Heb je hulp nodig voor je product info?

Wij helpen je graag verder!